ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SA – stupeň čistoty 1 až 3,

SA – stupeň čistoty 1 až 3,

Obecné technické hodnocení povrchu a jeho kvality

Mluvíme-li o čistotě povrchu v oblasti čištění otryskáváním máme na mysli hodnotu danou parametrem Sa - stupeň přípravy povrchu, který je blíže popsán normou ČSN ISO 8501. Tato norma rovněž specifikuje typy povrchu resp. stupně zarezavění. Standardní hodnotou používanou pro pískovaní (tryskání) je hodnota Sa = 2,5, ostatní hodnoty viz. následující tabulka.

Sa

Charakteristika

Sa 1

Lehké otryskání

Sa 2

Důkladné otryskání

Sa 2 1

Velmi důkladné otryskání

Sa 3

Vizuálně čistý ocelový povrch

Druhým podstatným parametrem je hodnota Rz (střední hodnota největších výšek).
Ze zkušeností se nejvíce používá hodnota Rz = 40 (v µm), která je závislá především na volbě vhodného abraziva.

Poznámka:
Některé společnosti uvádějí na svých webových stránkách hodnoty (tabulky) spotřeby abraziva při určité velikosti trysky, výkon (otryskanou plochu v m2 za danou časovou jednotku) a pod. Prosím, vždy je však potřeba hodnotit parametr povrchu dle Sa a Rz a teprve následně odvozovat další hodnoty. Stanovit spotřebu abraziva či efektivnost pískovaní (tryskání) je velmi obtížné, neboť je mnoho provozních a technických podmínek, které finální výsledek ovlivní.